Våra erfarenheter:  I båtbranch och båtliv sträcker sig till långt ut över det vanliga. Med över 40 års brancherfarenhet och med 70 000 M(sjömil) tillryggalagde i såväl Sverige som i andra världsdelar har vi lärt oss vad både båt och besättning behöver och vill ha.

Vårt koncept: Att upprätthålla en god relation med, och uppfylla de önskemål och förväntningar som våra kunder och samarbetspartners har på oss. Utföra våra tjänster och service på ett optimalt ekonomiskt som kvalitativt sätt.